Citi Dyrektor Biura Niezależnej Kontroli in Warsaw, Poland

  • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Risk Management

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Regular

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17055678

Description

Osoba na tym stanowisku:

• Pełni nadzór o charakterze organizacyjnym i merytorycznym nad działalnością Biura i jego pracownikami,

• Wspiera Dyrektora Departamentu oraz Kierownictwa Wyższego szczebla w zarządzaniu istotnymi aspektami funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, poprzez przygotowywanie szczegółowej, aktualnej i spójnej informacji zarządczej prezentowanej na właściwych Komisjach i Komitetach Banku;

• Koordynuje planowanie oraz funkcję monitorowania mechanizmów kontrolnych, w tym w szczególności testowanie pionowe w Banku i nadzór nad wykonaniem planu, dla kluczowych mechanizmów kontrolnych dla procesów istotnych (produktowych oraz wspólnych) w oparciu o obowiązujące wytyczne (wynikające z przepisów prawa, rekomendacji nadzorczych, polityk i procedur wewnętrznych),

• Stosuje praktycznie, pogłębione zrozumienie procesów biznesowych i procesów wsparcia w Banku, w trakcie oceny wyników testowania mechanizmów kontrolnych i oceny ich wpływu na ograniczanie ryzyka w procesach end-to-end,

• Jest często zaangażowana w sprawy wymagające wielowymiarowej analizy i oceny oraz proponuje kreatywne, kompleksowe rozwiązania dla identyfikowanych ryzyk i problemów kontrolnych,

• Stosuje rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne, związane z zarządzaniem o charakterze projektowym i podejmuje czytelne decyzje w obszarze swoich kompetencji,

• Pełni rolę wiodącego kontrolera dla wszystkich działań kontrolnych realizowanych przez Biuro,

• Ściśle współpracuje z pozostałymi pracownikami Departamentu w procesie identyfikacji ryzyk i sporządzania kompleksowej oraz wiarygodnej informacji zarządczej;

• Wspiera Dyrektora Departamentu oraz inne zaangażowane jednostki w implementacji i przestrzeganiu wymogów regulacyjnych dotyczących systemu kontroli wewnętrznej,

• Podejmuje inicjatywy mające na celu stałe podnoszenie świadomości ryzyka i budowanie adekwatnego środowiska kontrolnego przez pracowników Banku,

• Proaktywnie rozwija środowisko kontroli w Banku w kontekście zwiększania efektywności, proponowania rozwiązań w tym zakresie, w tym wykorzystujących rozwiązania technologiczne.

Qualifications

• Co najmniej 5-letnie Doświadczenie w wykonywaniu niezależnych funkcji kontrolnych, pozyskane w jednostkach Ryzyka, Kontroli wewnętrznej lub Audytu,

• Bardzo dobra znajomość regulacji związanych z wykonywanymi zadaniami,

• Bardzo dobra znajomość struktury organizacyjnej Banku oraz produktów Banków,

• Wykształcenie wyższe,

• Min. 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej, w szczególności w jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i/lub jednostkach kontrolnych,

• Dobra znajomość środowiska regulacyjnego i prawnego Banku, standardów rynkowych oraz wewnętrznych polityk i procedur,

• Certyfikacja CIA (Certified Internal Auditor) jest dodatkowym atutem,

• Dobra znajomość systemów informatycznych używanych do wykonywania zleconych zadań, w tym dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym Power Point / Visio,

• Biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

• Szereg benefitów (opieka medyczna, karta multisport, dodatkowe ubezpieczenie na życie)

• Możliwość rozwoju w strukturach Banku

• Dynamiczną i pełną wyzwań atmosferę pracy

• Szkolenia (zarówno merytoryczne, jak i rozwijające kompetencje miękkie)

• Pracę z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie